Breddesatsing

I regi av NBF Talentutvikling arrangeres det felles treningssamlinger for alle utøvere fra 12 års alder. Samlingene arrangeres i Oslo, en på våren og en på høsten. Tema på disse samlingene kan være basistrening, kjøretrening og faglig innhold (foredrag i plenum). Arrangementskostnadene til samlingene dekkes av NBF Talentutvikling, mens utøverne må stå for sine reise- og oppholdskostnader eventuelt sammen med sin klubb. Det kreves en mindre deltageravgift som tilbakeføres til langveisfarende i form av reisestøtte.På samlingene har vi fokus på:

  •  Fysisk basistrening
  •  Kosthold
  •  Kjøretrening
  •  Foredrag aktuelle temaer

I tillegg avholdes det treningssamlinger for utvalgte grupper/bilsportgrener på klubbnivå.
NBF deler også ut ernæringsguider fra Olympiatoppen. I vintermånedene arrangeres det også en månedlig trening som er åpen for alle.

Vi arrangerer også webinarer.

For å hjelpe klubber i gang med treningsaktiviteter, er det opprettet «pilotklubber». Disse klubbene tilbys support fra NBF Talentutvikling for å komme i gang med klubbaktiviteter for de unge i form av bla treningskvelder. Klubber bes ta kontakt for nærmere informasjon!

Kontakt: Atle Gulbrandsen på e-post: atle.gulbrandsen@bilsport.no