Breddesatsing

TreningssamlingerI regi av NBF Talentutvikling arrangeres det felles treningssamlinger for alle utøvere fra 12 års alder. Samlingene arrangeres i Oslo, en på våren og en på høsten. Tema på disse samlingene som går over to dager, er basistrening og faglig innhold. (foredrag i plenum). Arrangementskostnadene til samlingene dekkes av NBF Talentutvikling, mens utøverne må stå for sine reise- og oppholdskostnader eventuelt sammen med sin klubb. Det kreves en mindre deltageravgift som tilbakeføres til langveisfarende i form av reisestøtte.På samlingene har vi fokus på:

  •  Fysisk basistrening
  •  Kosthold
  •  Foredrag aktuelle temaer

I tillegg avholdes det treningssamlinger for utvalgte grupper/bilsportgrener på klubbnivå.
NBF Talentutvikling har utarbeidet en veiledning for riktig ernæring samt en trenings-dvd. Spesialist i prestasjonsrettet ernæring, Karin Hvoslef har satt sammen et kompendium som klart setter fingeren på viktigheten av å ha kontroll på hva vi setter til livs. Kanskje til ettertanke for noen og enhver. Spesialist på basistrening, Fredrik Brenna Lund fra Norges Toppidretts Gymnas har laget treningsprogrammer med basistrening, disse kan brukes hjemme og gjerne sammen med en treningskollega.

For å hjelpe klubber i gang med treningsaktiviteter, er det opprettet «pilotklubber». Disse klubbene tilbys support fra NBF Talentutvikling for å komme i gang med klubbaktiviteter for de unge i form av bla treningskvelder. Klubber bes ta kontakt for nærmere informasjon!
Kontakt: Atle Gulbrandsen på e-post: atle.gulbrandsen@bilsport.no