Historikk

NBF Talentutvikling startet i 2007 under ledelse av Holm Jacob Matheson, som tidligere hadde jobbet med talentutvikling i sin jobb i Castrol. Fredrik Brenna-Lund ble engasjert som landslagstrener.

De første årene var det mest fokus på breddesatsingen med to årlige samlinger for alle bilsportutøvere, lokale treningssamlinger ute hos klubber og holdningsskapende arbeid for å skape en toppidrettskultur innenfor norsk bilsport.

I 2012 så Junior Team Norway dagens lys, et juniorlandslag for unge lovende bilsportutøvere under 25 år. Noen utvalgte utøvere fikk tett oppfølging av landslagstrener, sportssjef og styringsgruppen i NBF Talentutvikling.

I 2018 ble det bestemt at Team Norway også skulle bli et landslag, med de beste utøverne i norsk bilsport representert – uavhengig av alder. I tillegg til fortsatt juniorsatsing for de yngre utøverne.

I alle årene har NBF Talentutvikling også arrangert Bilsporttalentet. FIA, det internasjonale bilsportforbundet, har vært en viktig økonomisk bidragsyter til NBF Talentutvikling, i tillegg til Norges Bilsportforbund og flere samarbeidspartnere.

I 2019 tok Atle Gulbrandsen over som sportssjef for NBF Talentutvikling. Fortsatt er breddesatsingen og holdningsarbeidet med å skape en toppidrettskultur i norsk bilsport viktig. Samtidig har NBF Talentutvikling nå et mål om å hjelpe frem flere norske internasjonale mestere og profesjonelle bilsportutøvere. Vår filosofi er at unge talenter skal sitte mest mulig bak et ratt for å bli gode bilsportutøvere, og derfor har vi egne kjøresamlinger og mye fokus på simulatorkjøring. Vi har også knyttet NBF Talentutvikling nærmere norsk toppidrett ved å samarbeide med anerkjente aktører som Olympiatoppen. I 2020 tok Jan Åge Asgrimsplass over som fysisk trener og Jon Krognes ble engasjert som mentaltrener.

Selv om Norge har mye å være stolte av som bilsportnasjon, spesielt folketallet tatt i betraktning, har det historisk sett ikke vært mange helprofesjonelle bilsportutøvere fra Norge. Noen førere stikker seg ut som Trond Schea, Martin Schanche og Petter Solberg, men det er de færreste norske bilsportutøvere som har klart å gjøre sin idrett til sitt levebrød.

Det å sponsorfinansiere en internasjonal bilsportkarriere i dag er ekstremt vanskelig da de årlige budsjettene kan være på flere titalls millioner av kroner. Derfor har NBF Talentutvikling et mål om at flere nordmenn skal bli lønnet for å kjøre billøp, og således slippe å tenke på finansieringen av sin egen karriere.

Mye takket være god hjelp fra NBF Talentutvikling ser man et taktskifte i norsk bilsport nå. Flere førere enn noen gang tjener penger på å kjøre billøp, og lever utelukkende av bilsport. Norge har også flere utøvere som hevder seg helt i verdenstoppen!