Treningssamlinger og kurs

Treningssamlinger 

Det arrangeres to årlige weekendsamlinger for alle bilsportutøvere fra 12 års alder, fra alle grener og fra hele landet. En samling vår og en høst.

Vårsamling 2021:

Må avlyses på grunn av pandemien, men en erstatning blir en «live-samling» på nett 8. april fra 18.00. Mer info kommer senere.

TEAM NORWAY SAMLINGER:

Egne samlinger og treninger to ganger pr år.

KVELDSTRENINGER:

Det arrangeres kveldstreninger siste tirsdagen i hver måned fra november til og med mars påfølgende år.

For alle fra fylte 13 år.

Sted: Trento Kjeller, Gunnar Randers Vei 14, 2007 Kjeller.

Datoer for kveldstreninger vinter 2020/2021:

Tirsdag 27. oktober 2020                  kl 19.00

Tirsdag 24. november 2020              kl 19.00 (BLIR ONLINE PÅ GRUNN AV PANDEMIEN)

Tirsdag 15. desember 2020               kl 19.00 (BLIR ONLINE PÅ GRUNN AV PANDEMIEN)

Tirsdag 26. januar 2021                     kl 19.00 (BLIR ONLINE PÅ GRUNN AV PANDEMIEN)

Tirsdag 2. mars 2021                          kl 19.00 (BLIR ONLINE PÅ GRUNN AV PANDEMIEN)

Tirsdag 23. mars 2021                        kl 19.00 (BLIR ONLINE PÅ GRUNN AV PANDEMIEN: www.facebook.com/nbftalentutvikling)

 

Alle samlinger og kurs blir annonsert på NBF Talentutviklings Facebook sider.