Treningssamlinger og kurs

Treningssamlinger 

BREDDESAMLINGER:

Vår og høst i Oslo-området, samt ulike regionsamlinger og webinarer.

TEAM NORWAY SAMLINGER:

Vår og høst, samt ulike kjøresamlinger.

KVELDSTRENINGER:

Det arrangeres kveldstreninger hver måned fra oktober til og med mars påfølgende år.

For alle fra fylte 12 år.

Alle samlinger og kurs blir annonsert på NBF Talentutviklings Facebook sider.