Treningssamlinger og kurs

Treningssamlinger 2018

Det arrangeres to årlige weekendsamlinger for alle bilsportutøvere fra 12 års alder, fra alle grener og fra hele landet. En samling i mars og en i desember.

VÅRSAMLING:

Lørdag 10. og søndag 11. mars. Sted: Trento treningssenter, Sørumsandveien 66, 1920 Sørumsand

Informasjonsskriv:

Invitasjon vårsamling felles 2018

For påmelding:

PAMELDINGskjemadocx

HØSTSAMLING:

Lørdag 1. og søndag 2. desember. Sted annonseres senere.

Denne helgen arrangeres også NBF’s premieutdeling.

TEAM NORWAY SAMLINGER:

Egne samlinger og treninger to ganger pr år.

KVELDSTRENINGER:

Det arrangeres kveldstreninger siste torsdagen i hver måned fra november til og med mars påfølgende år.

Sted: Trento Kjeller, Gunnar Randersvei 14, 2007 Kjeller (ved Lillestrøm).

Datoer for kveldstreninger vinter 2018:

Torsdag 25. januar 2018                    kl 1900 til 2030

Torsdag 22. februar 2018                  kl 1900 til 2030

Torsdag 22. mars 2018                      kl 1900 til 2030

Torsdag 15. november 2018              kl 1900 til 2030

Torsdag 22 desember 2018                kl 1900 til 2030

 

Alle samlinger og kurs blir annonsert på NBF Talentutviklings Facebook sider.