Treningssamlinger og kurs

Treningssamlinger 

Det arrangeres to årlige weekendsamlinger for alle bilsportutøvere fra 12 års alder, fra alle grener og fra hele landet. En samling vår og en høst.

FELLESSAMLINGER:

Vår og høst.

TEAM NORWAY SAMLINGER:

Vår og høst.

KVELDSTRENINGER:

Det arrangeres kveldstreninger hver måned fra oktober til og med mars påfølgende år.

For alle fra fylte 13 år.

Alle samlinger og kurs blir annonsert på NBF Talentutviklings Facebook sider.