Oppdatering for funksjonærer Offroad

Oppdatering for autoriserte funksjonærer.

Alle funksjonærbrikker utgikk ved årsslutt 2010. Det ble i den forbindelse bestemt at det skulle gjennomføres oppdatering for funksjonærer før nye lisenser ble utstedt for de fleste lisenstyper. Obligatorisk oppdatering gir oss muligheten til å formidle nytt regelverk, nærmere kontakt med funksjonærer og også til dels rydding i alle funksjonærlisenser.

Dette ble da også besluttet når det gjelder alle Offroad funksjonærlisenser. Oppdatering vil foregå i forbindelse med arrangørkonferansen som arrangeres 9. april i Oslo.

Unntak fra dette er de som har gått kurs i 2009/2010. De må på oppdatering i 2012.

Nærmere informasjon om konferansen kommer på http://bilsport.no/kalender/ under kommende konferanser. 

Med vennlig hilsen
NORGES BILSPORTFORBUND
Offroadseksjonen