Per Madsen gjenvalgt som president i NBF

Per Madsen (71) fra NMK Drammen ble gjenvalgt som president da Norges Bilsportforbund avholdt sitt årsmøte på tirsdag denne uken.

Det var et rolig årsmøte i Bilsportforbundet, som gjenvalgte hele det sittende styret. Årsmøtet kunne konstatere at 2017 var et godt år for norsk bilsport, både på den nasjonale og den internasjonale arenaen. Det er flere utøvere som hevder seg internasjonalt i en rekke grener for tiden, og felles for mange av de beste er at de er samlet i forbundets Team Norway. Talentutvikling har vært et prioritert område for norsk bilsport de siste årene, og arbeidet gir gode resultater.

Også på den nasjonale arenaen er det stor aktivitet. 120 klubber landet rundt står for drøye 440 arrangement på årsbasis. Totalt er det 20.000 personer med lisens i forbundet.

Norges Bilsportforbund hadde i 2017 en omsetning på drøye 23 millioner kroner, og et positivt resultat på 589.000 kroner. Forbundet har en solid egenkapital på 11,8 millioner.

Forbundet vedtok en offensiv satsing i de kommende årene, spesielt innenfor den kommersielle delen av sporten og i forhold til investering i digitale verktøy.

NBFs årsmøte utgjøres av delegater fra Kongelig Norsk Automobilklub (KNA), Norsk Motor Klubb (NMK), Intresseorganisasjonen for Frittstående Motorsportsklubber (FMK), American Car Club of Norway (AMCAR) og Landsforbundet av Motorhistoriske Kjøretøyklubber (LMK) og Kristiansands Automobilklubb (KAK).

 

Årsmøtet i NBF gjenvalgte følgende styre:

President:
Per Madsen, NMK Drammen
Styremedlemmer:
Bernt Øystein Vormeland, NMK Aurskog Høland
Børre Skiaker, KNA
Rune Danneborg, KNA Aust-Agder
Ulf Johannessen, Norsk Sportsvogn Klubb
Lars Faale, Asker og Bærum Motorsport