Permitteringer i NBF

Korona-situasjonen rammer Norsk Bilsport hardt økonomisk. NBF har med virkning fra 6. mai permittert alle sine ansatte 50%. Dette og annet skriver NBFs president Per Madsen om her:

 

Kjære bilsportvenner!

NBFs president Per Madsen (Foto: Benjamin A. Ward / Norges Bilsportforbund)

Vi er alle inne i en svært spesiell periode. Covid-19 preger hverdagen. Det er lite sosial omgang, få fritidstilbud og ikke minst forbud mot å arrangere idrettskonkurranser. Vi merker det alle, hver eneste dag, og selv om vi lengter tilbake til en «normal» hverdag er vi i Norge flinke til å bidra i dugnaden for å hindre smitte-spredning.

Norsk Bilsport preges sterkt av forbudet mot arrangement. Fra 7. mai åpnes det for arrangement med inntil 50 deltagere, men begrensningene gjør at mange klubber og også Norges Bilsportforbund får svært reduserte inntekter. For NBFs del har vi i styret nettopp justert budsjettet for inneværende år, og vi innser at vi for første gang i forbundets historie vil få et betydelig underskudd. Mer enn 95% av inntektene til NBF kommer fra aktivitet. NBF får ingen offentlig støtte i form av spillemidler slik forbund innen Norges Idrettsforbund får.

Dette har dessverre resultert i at vi har måttet gå til det skrittet å permittere alle NBFs ansatte 50% fra 6. mai og inntil videre. Høyst sannsynlig frem til 1. september – kanskje lengre.
Dette er svært beklagelig for våre dyktige medarbeidere som rammes, og det er beklagelig fordi det vil gå utover tilgjengelighet og servicenivået i vårt sekretariat.
Et av NBFs tiltak for å hindre smittespredning har vært å holde kontoret stengt for publikum siden 13. mars. Alle funksjoner har imidlertid vært operative, og det har vært stor aktivitet blant de ansatte både for å se på mulige løsninger for å kunne ha aktivitet innenfor myndighetenes smittevernregler, og i kontakten med både klubber og aktive utøvere som har mange spørsmål om dagen.
Kontoret vil fortsatt være stengt i perioden med permitteringer. Men nå vil også tilgjengeligheten på våre ansatte per telefon og E-post bli redusert, og man må beregne lengre behandlingstid både i forhold til utstedelse av lisenser og andre spørsmål.

Vi beklager dette, men håper på forståelse. Det er avgjørende for oss som bidrar som frivillige, enten det er i NBFs styre eller på andre områder, at Norsk Bilsport fort skal komme tilbake til normalen igjen når samfunnet ellers åpnes opp igjen. For å være best mulig rustet til dette må vi tilpasse ressursbruken til den hverdagen vi nå befinner oss i.

Det aller viktigste, viktigere enn bilsport, er faktisk at vi fortsetter dugnaden i Norge. Den usynlige fiende er blant oss, overalt. Men vi må sørge for at vi så raskt som mulig vinner over viruset. Vask hender, hold avstand og ta vare på hverandre. Sammen skal vi komme oss gjennom dette.

Per Madsen
President
Norges Bilsportforbund

 

https://bilsport.no/informasjon-og-retningslinjer-i-forbindelse-med-covid-19/