Pressemelding: Ny FMK-klubb

Interesseorganisasjonen for frittstående motorsportsklubber (FMK) har tatt opp  GSTC «Greenpower Science & Technology Club» som ny medlemsklubb. 

 

GSTC «Greenpower Science & Technology Club» tar initiativ utover tradisjonell motorsport for å inspirere unge mennesker. Ved å fokusere på vitenskap, teknologi og matematikk, ønsker foreningen å bygge en sterk forbindelse mellom kunnskap, nyskapning og konkurranse.

GSTC konkurrerer ikke bare på banen, men også utenfor ved å oppmuntre unge til å interessere seg for teknologien bak

Med en visjon om å være mer enn en tradisjonell motorforening, er GSTC «Greenpower Science & Technology Club» dedikert  til å spre kunnskap og inspirere unge mennesker til å interessere seg for vitenskap, teknologi og matematikk. Foreningen ønsker  å oppmuntre medlemmene til å delta i konkurranser, som strekker seg utover rammen av motorsport.

Medlemmer av GSTC arbeider sammen for å skape innovative løsninger innen teknologi.

GSTC fungerer som en plattform der unge entusiaster kan komme sammen, dele ideer og bli utfordret i et mangfold av teknologiske konkurranseformer. Ved å bygge en bro mellom skoleverket, næringslivet og medlemmene, håper GSTC å skape en symbiose som gagner alle parter.

  • Fakta, råd og innsikt:
  • GSTC fremmer STEM-fag (Science, Technology, Engineering, Mathematics) blant unge.
  • Foreningen fungerer som et bindeledd mellom akademia, næringsliv og studenter.

 

  • Sitater: «Vårt mål er ikke bare å konkurrere, men å skape neste generasjon teknologiledere», sier en representant fra GSTC.

 

Om GSTC:
GSTC «Greenpower Science & Technology Club» ble etablert med en visjon om å inspirere unge mennesker til å utmerke seg innenfor vitenskap, teknologi og matematikk. Med et fokus på innovasjon og samarbeid, ønsker klubben å gi medlemmene muligheter utover de tradisjonelle arenaene  og inn i fremtidens teknologiverden.

 

 

OM FMK 

FMK er en hovedorganisasjon med mange motorsport klubber under sin fane, tilsluttet NBF -Norges Bilsport forbund.

 

FMK er en organisasjon for frittstående Motorsportklubber som relaterer arrangementer og begivenheter for Motorsport Norge nasjonalt og internasjonalt.

 

Vi ønsker primært å være en del av norsk bilsport, og å bidra positivt til sportens utvikling.

 

Vi tilbyr profesjonell hjelp til de som ønsker å starte en motorsport klubb  uten tilknytning  til noen navn bekledd motorsports organ eller til de som allerede har  en motorsportklubb men ønsker og stå fritt.

 

Vi både håper og tror at også andre aktører ser at vi har noe verdifullt å bidra med for våre ildsjeler.

 

Vårt håp er at vi kan møte fremtiden med et profesjonelt klubbsamarbeid, slik at vi kan ha fokus på arrangementer og klubbutvikling til norsk bilsports beste.

 

FMK: https://www.fmkmotorsport.no/