Racingseksjonen informerer, treningsdag !

29. april – Sesongstart Racing Vålerbanen
 
KNA Solør Motorsport/NAF Trafikksenter Vålerbanen i samarbeid med RacingNM inviterer til test- og treningsdag på Vålerbanen fredag 29. april.
 
Det vil samtidig være mulig å foreta årskontroll på bilene.
 
Depotet er åpent fra torsdag kveld og banen er åpen fra fredag kl 0900 og hele dagen.
Informajson om tid og kostnader
 
Utfyllende informasjon på www.racingnm.no og www.vaalerbanen.no

Racingseksjonen 12.04.2011