Racingsekskjonen inviterer til dialogmøte søndag 8. September 2019 klokken 11.00, for Historisk Racing klasse J1, J2 og DTM til og med 1995

Racingsekskjonen inviterer til dialogmøte søndag 8. September 2019 klokken 11.00, for Historisk Racing klasse J1, J2 og DTM til og med 1995.

Sted: Vålerbanen, gamle kafeteriabygget.

Racingseksjonen ønsker en konstruktiv og åpen dialog med Historisk Racing Norge, potensielle sjåfører, bileiere og andre interessenter.

Det vil ikke bli besluttet noe i dette møtet, da møtet er ment som et dialogmøte for å få frem innspill fra miljøet.

Innledning:

Historisk racing har de senere år hatt en god utvikling i antall førere, og vi ser nå at interessen for biler i periode J1 og J2 (Gruppe A/N 1981 – 1990) er sigende. Fra og med 2019, har J1 og J2 også fått NM status, og kjører pt finale sammen med eldre periode biler, i klasse 10.

Racingseksjonen har mottatt konkret informasjon på at det kommer flere nye J1/J2 biler på banen neste år, samt at gode krefter i miljøet ønsker at DTM biler til og med 1995 skal kjøre sammen med J1 og J2.

Det er positivt at utøvere med DTM biler ønsker å delta, noe seksjonen ønsker å tilrettelegge for på en klok måte.

I Tyskland kjøres «Tourenwagen Classics” som en egen serie, der J1, J2 og DTM deltar med interne inndelinger klassevis.

  1. Hvor mange biler er det realistisk å få på banen i 2020, (Kom gjerne med konkrete navn på deltakere, og bilinformasjon, samt hvilken klasse bilen er bygd for)
  2. Skal bilene kjøre under App K regelverket med HTP, DTM regelverket, eller skal det lages et tilpasset regelverk for norske løp?
  3. Kan vi kopiere konsept og regler fra andre land? (F.eks Tourenwagen Classics)
  4. Hvem skal administrere klassen og godkjenning av bilene? (HRN, NBF, andre?)
  5. Hvor mange «faste» biler skal til for å kunne kjøre i en egen finale?
  6. Eventuelt

Møt opp, og bidra til et positivt møte!