Rally Norway på rådslagning om miljøstrategi

wiger_460.jpgSom eneste idrettsgren utenfor Norges Idrettsforbund (NIF) var bilsporten, representert av Rally Norway, forrige uke på NIFs rådslagningskonferanse om miljø på Huk i Oslo.

Konferansen skulle bane veien for en felles miljøstrategi for norsk idrett. Den overordnete målsettingen for NIF er at i fremtiden skal idretten selv ta ansvar for sin miljøpåvirkning.
Daglig leder Even Wiger i Rally Norway er stolt over at rallyengasjementet i miljø- og klimaspørsmål blir tatt på alvor.

– Å bli invitert til en slik rådslagning om miljø og klima med idrettspresident Tove Paule, og andre forbundsrepresentanter, medlemmer fra Idrettstyret og andre miljøengasjerte, viser at Rally Norway har gått foran, fastslår Wiger.

– Jeg tror Rally Norway ble invitert fordi vi har jobbet med dette lenge, og vi har gjort mye riktig. Jeg håper og tror at vi kan bidra med våre erfaringer, og viser det seg at NIF ønsker vår kompetanse også etter konferansen, er vi alltid positive til samarbeid, sier Even Wiger

– Rally Norway var eneste større sportsarrangør utenfor NIF-systemet som var til stede på rådslagningen. Det synes jeg tilkjennegir stor takhøyde fra NIF sin side. Klimautfordringene er noe alle kan samles om. Det er veldig positivt at resten av idretts-Norge kan trekke veksler på den kompetansen som er opparbeidet i Rally Norway, fortsetter Wiger.
Idrettspresident Tove Paule er glad for engasjementet og at så mange er engasjert i dette.

– Dette er starten på den miljøstrategien vi skal legge frem på idrettstinget i 2011, og vi ønsker å invitere sports- og kulturarrangement som er banebrytende på sin måte innenfor miljø og klima. Rally Norway er et godt eksempel, og de har bygget opp kompetanse over lang tid og har satt spor etter seg med sine miljøtiltak. Derfor valgte vi også å invitere Rally Norway til rådslagningskonferansen. Sammen med de andre representantene som har vært her i dag, føler jeg meg trygg på at vi skal finne en god miljøstrategi for idretten, sier idrettspresident Tove Paule.