Rally Telemark avlyst

Logotelemark
På grunn av store nedbørsmengder, flom og store infrastrukturproblemer i Notodden-området ser arrangøren seg nødt til å avlyse årets Rally Telemark.

Det har de siste dagene vært enorme nedbørsmengder i områdene rundt Notodden som igjen fører til store vannføringer i elver og vann.
Dette medfører igjen til oversvømmelser, flom, stengte veier og broer som berører både farts- og transportetapper til selve løpet.

For å holde noen samferdselsårer i distriktet oppe har politi og vegvesen ønske om å holde veiene åpne for almenn ferdsel. Dette medfører at våre farts- og transportetapper blir berørt.

Det har blitt meldt enda mer nedbør torsdag der flomtoppen skal komme på lørdag. Etter å ha fått faglige gode tilbakemeldinger fra offentlige myndigheter i området så var det en tung men voksen avgjørelse å avlyse det hele.

Rally Telemark ønsker å bestå, så arrangøren håper på forståelse for avgjørelsen og ønsker alle deltakere, teammedlemmer og tilskuere tilbake til neste år.