Rally i utlandet; forsikring.

For dere som skal kjøre rally  utenfor Norge, er det avgjørende å sjekke om trafikkforsikringen på bilen gjelder.

I Norge gjelder bilens ansvarsforsikring på transportetapper, men ikke på SS. Her gjelder i så fall i stedet arrangørforsikringen for skade på tredjemann.

Utenfor Norge, men innfor EU vil den norske ansvarsforsikringen på bilen dekke skader i samsvar med den reglene som gjelder i det aktuelle landet . Dette betyr at i Sverige dekker bilens ansvarsforsikring også tredjemannsskader på SS, og altså ikke bare på transportetapper som i Norge.  Arrangørene i Sverige har derfor heller ikke tegnet egen forsikring for dette.

Problemet er imidlertid at flere norske forsikringsselskaper har/ vil hevde at de har rett til regress mot bileier/ forsikringstaker for de tredjemannskadene som de må dekke i utlandet når skaden skjer på SS. Det anføres at de har regresshjemmel i norsk bilansvarslov og i forsikringsvilkårene.

Følgende eksempel fra 2016 kan være illustrerende:

En norskregistrert rallybil med norsk ansvarsforsikring kjører av og skader noen tilskuere. Samlet krav på (kanskje på 1 mill) blir dekket av ansvarsforsikringen i Norge. Det norske forsikringsselskapet betaler dette til tilskuerne som ble skadet, men krever beløpet tilbake (regress) av bileieren etterpå fordi det i forsikringsvilkårene er gjort unntak for skader som skjer under billøp.

Eksempelet er hentet fra praksis. Holdbarheten i forsikringsselskapets krav kan nok diskuteres, men for å være på den sikre siden må dere sjekke med eget forsikringsselskap hvordan de forholder seg til regressretten. Sørg eventuelt for å få et regressfrafall skriftlig på forhånd. De som har forsikring i if, som er samarbeidspartner til NBF, kan kontakte Terje Hansen der på mob 924 41 655 for å få avklart dekningen.

Noen svenske arrangører opplyser ellers at de tegner tredjemannsdekninger på norske deltagere. Dere bør i så fall sørge for å få det skriftlig hva en slik forsikring dekker.

Forsikringsdekningen bør tas på største alvor fordi, regresskravene i verste fall kan komme opp i millionbeløp. Det er begrensninger i Norge på 10 mill for tingsskader, men ingen begrensning for personskader. Dette kan ellers variere noe mellom ulike land.

NBF jobber aktivt med disse problemstillingene, og kommer tilbake med mer informasjon over sommeren.