Rally i utlandet; forsikring.

For dere som skal kjøre rally  utenfor Norge, er det avgjørende å sjekke om trafikkforsikringen på bilen gjelder.

I Norge gjelder bilens ansvarsforsikring på transportetapper, men ikke på SS. Her gjelder i så fall i stedet arrangørforsikringen for skade på tredjemann.

Utenfor Norge, men innfor EU vil den norske ansvarsforsikringen på bilen dekke skader i samsvar med den reglene som gjelder i det aktuelle landet . Dette betyr at i Sverige dekker bilens ansvarsforsikring også tredjemannsskader på SS, og altså ikke bare på transportetapper som i Norge.  Arrangørene i Sverige har derfor heller ikke tegnet egen forsikring for dette.

Problemet er imidlertid at flere norske forsikringsselskaper har/ vil hevde at de har rett til regress mot bileier/ forsikringstaker for de tredjemannskadene som de må dekke i utlandet når skaden skjer på SS. Det anføres at de har regresshjemmel i norsk bilansvarslov og i forsikringsvilkårene.

Følgende eksempel fra 2016 kan være illustrerende:

En norskregistrert rallybil med norsk ansvarsforsikring kjører av og skader noen tilskuere. Samlet krav på (kanskje på 1 mill) blir dekket av ansvarsforsikringen i Norge. Det norske forsikringsselskapet betaler dette til tilskuerne som ble skadet, men krever beløpet tilbake (regress) av bileieren etterpå fordi det i forsikringsvilkårene er gjort unntak for skader som skjer under billøp.

Eksempelet er hentet fra praksis. Holdbarheten i forsikringsselskapets krav kan nok diskuteres, men for å være på den sikre siden må dere sjekke med eget forsikringsselskap hvordan de forholder seg til regressretten. Sørg eventuelt for å få et regressfrafall skriftlig på forhånd. De som har forsikring i if, som er samarbeidspartner til NBF, kan kontakte Terje Hansen der på mob 924 41 655 for å få avklart dekningen.

Noen svenske arrangører opplyser ellers at de tegner tredjemannsdekninger på norske deltagere. Dere bør i så fall sørge for å få det skriftlig hva en slik forsikring dekker.

Forsikringsdekningen bør tas på største alvor fordi, regresskravene i verste fall kan komme opp i millionbeløp. Det er begrensninger i Norge på 10 mill for tingsskader, men ingen begrensning for personskader. Dette kan ellers variere noe mellom ulike land.