Rallycross 2015 tekniske uregelmessigheter.

Biler med bakhjulsdrift har utviklet seg ifra reglementet ble laget for mange år siden til idag. Denne utviklingen har ikke bestandig fulgt gjeldende regelverk. Vi ønsker med dette møtet og klargjøre regleverket og hva dette betyr, samtidig ønsker vi å diskutere hvordan vi håndterer dette for 2015 sesongen. Møtet er åpen for alle som skal kjøre 2015 sesongen med bakhjulsdrevet bil.

Møte dato: 18.12.2014

Møte kl: 18:00-20:00

Møtested: NBF sine lokaler på Nils Hansens vei 4, Oslo

Vi håper at de som har mulighet tar seg tid til dette før Julestria tar overhånd.