Rallycross EM 2011 – Informasjon fra møte

Referat fra møte med deltagere i EM i rallycross 2011, 30. mars 2011

FIA Technical Passport og norsk vognlisens:
Alle som skal delta i EM i rallycross må ha FIA Technical Passport. Dette utstedes av teknisk sjef på Norges Bilsportforbund. Det må sendes inn to bilder av bilen:
¾ foran + en side
¾ bak + den andre siden
slik at bildene dekker hele bilen. Bildene skal kun inneholde bilen uten forstyrrende elementer og skal vise bilen slik den skal være på løp.
Det understrekes at FIA technical Passport ikke erstatter vognlisens og alle norske førere må ha norsk vognlisens på bilen.

Starttillatelse fra eget forbund:
Art. 70 i ISR krever starttillatelse fra eget forbund. Dette kan innhentes ved å få stemplet påmeldingsskjemaet hos NBF eller få utstedt starttillatelse.

Rallycrosseksjonen representert ved EM løp:
RCS kommer, etter ønske fra førerne, til å være representert på en del EM løp. Det understrekes at de ikke kommer til å opptre i egenskap av mellomperson mellom fører og arrangør, men mer som en Team Advisor hvis nødvendig. Det ser pr. nå ut til at seksjonen blir representert ved følgende løp:
Lydden Hill, Nederland, Polen, Tjekkia, Høljes og Lånke.

Norske førere som skal delta i EM får jakke av NBF med Norwegian Rallycross Team logo.
De som ønsker dette må melde inn størrelse til rallycross@bilsport.no snarest mulig, og senest 15. april. Jakken er svart i farge, og er vann- og vindavvisende.

TV-avtale
Sverre Isachsen og Arild Antonsen informerte om arbeidet med å få til en TV-avtale. Sverre Isachsen informerte først om at Norge/norske førere skylder Andreas Erichsson € 5000 for TV-avtalen med Chris Courtayn i 2010.
Arild Antonsen informerte om arbeidet som var gjort for 2011 sesongen. Arbeidet hadde ikke fått noen god start, da han ved første kontakt med NRK fikk vite at de som hadde sørget for TV-avtalen i 2010 fortsatt skyldte NRK kr. 159.000. NRK var ikke villig til å forhandle før dette var gjort opp. Dette var blitt ordnet mandag før møtet.
Videre ble det informert om kostnadene ved å få til en TV avtale for 2011. Det er et krav fra NRK at hvis de skal sende fra EM rundene må materiellet være tilgjengelig for sending søndag kveld. Dette medfører store merkostnader og samlet utgjør dette ca. kr. 650.000,-, som da i utgangspunktet må dekkes av førerne. Det ble en stor diskusjon rundt dette og det eneste som var klart ved møtets slutt var at ikke alle førerne ville være med å spleise på dette.
Det kan selges reklameplass på inntil 4 plakater foran og etter sendingene, som til sammen utgjør 40 plakater på de 10 sendingene.
Sverre Isachsen vil i samarbeid med Generalsekretær Arild Antonsen m.fl. arbeide videre med mulighetene for en TV-avtale.