Rallycross – Oppdatering av startnummer 2009 pr.11.05.2009

 Startnummerne er oppdatert 10.05.2009

Startnummerne for NC i RCN
RCN kl 1
RCN kl 2

Startnummer for NM RC Supernasjonal
RC-super kl 1
RC-super kl 2
RC-super kl 3

Startnummer for RC Junior
RC junior

Førere som ikke har fått fast startnummer, melder seg på til NM/NC runder uten å oppgi nummer.
Arrangør vil tildele første ledige nummer i klassen.