Rallycross-uro bekymrer NBF

Bilsportforbundets ledelse er bekymret for det som kan fremstå som massiv kritikk av forbundets rallycrosseksjon, og spesielt seksjonens leder i diverse internettforum for tiden.

-Jeg er helt klar over at man ikke skal trekke for hastige konklusjoner av enkelte høyrøstede personer, som til dels er anonyme. Men det er bekymringsfullt når enkelte aktører i miljøet fremsetter både uriktige og usaklige påstander i åpne Internettforum. Det er lite konstruktivt i disse innleggene, og i mange tilfeller diskvalifiserer aktørene seg selv fra en seriøs diskusjon om sportens utvikling ved at de er negative til absolutt alt, uten å være spesielt konkrete, sier Bilsportforbundets generalsekretær Arild Antonsen.

Det har i hovedsak vært tre saker som har blitt sterkt diskutert. Det ene er utfallet av protester, appeller og dermed poengbergning ved enkelte NM-runder i rallycross i fjor. Det andre er det faktum at to medlemmer av NBFs rallycrosseksjon har trukket seg, og det tredje er terminlister for neste år.

-Det er viktig å ha klart for seg at rallycrosseksjonen ikke er ansvarlig for, eller har noen innvirkning på juryens avgjørelser på de enkelte løp, være seg NM-runder eller ikke. Seksjonene har selvfølgelig heller ingen påvirkning på avgjørelser i vår appelldomstol. Det er et viktig prinsipp at appelldomstolen på selvstendig grunnlag tar sine avgjørelser. Derfor er det heller ikke rallycrosseksjonen, eller seksjonens leder, som har ansvar for hva som skjer ved behandling av protester og appeller.

I forbindelse med disse sakene har enkelte også knyttet det faktum at to av seksjonens medlemmer valgte å trekke seg tidligere i høst.

-Når man mener å ha fakta i den saken, er det viktig å være klar over at absolutt alle vedtak fattet av rallycrosseksjonen i 2009 har vært enstemmige. Det kan altså ikke være uenighet innad i seksjonen som er årsaken til at to medlemmer velger å trekke seg. En slik enstemmighet viser også at det ikke i noen tilfeller foregår et solospill fra seksjonens leder, fremhever Antonsen.

Den siste saken som har versert er terminlisten for neste år. Her har aktører på Internettforum hevdet at rallycrosseksjonen er skyld i at det foreløpig ikke er fastsatt Rallycross Norden-løp i Norge neste år.

-Det er en stor utfordring og et krevende puslespill å få terminlister til å gå opp uten kollisjoner. Vi har vært dialog med organisasjonen bak Rallycross Norden lenge, og vi har ikke problemer med å få avviklet to løp i Norge, henholdsvis 26. juni og 25. september. Vi har også flyttet en NM-runde for å unngå kollisjon med en runde av Rallycross Norden i Sverige. Vi har også lansert ideen om å la tre av løpene i serien være tellende som NM for divisjon 1. Noe mer kan vi ikke få gjort. Men etter hva vi erfarer er det ingen norsk arrangør som per i dag har gjort noen avtale med den svenske organisasjonen om å arrangere løp. Det sier seg selv at det må på plass først av alt, og det kan ikke NBF få gjort noe med. Vi kan ikke tvinge arrangører til å arrangere løp, fremhever Arild Antonsen.

Generalsekretæren håper at det kan bli ro i rekkene og at man kan ha fokus på det sportslige i fremtiden. Han synes også det er synd at et fåtall skal lage så mye støy, mens flertallet av førerne synes å være fornøyde med tingenes tilstand. Det er også slik at noen må ha styring og dermed ta avgjørelser, og rallycrosseksjonen har et svært stort ansvarsområde med både rallycross, bakkeløp, crosskart og shortcar for å nevne noe.

-Det er ikke slik at bare de som skriver på Internettforum er engasjert i saker. Det er også andre måter å kommunisere på, og vi får en rekke henvendelser fra førere og andre som er bekymret for sporten, uten at de av den grunn ønsker å delta på nettdiskusjoner som anonyme personer.

-Normalt kommuniserer vi med de to førerforeningene Team Super Nasjonal og Rallycross Nasjonal. Svært mange av ønskene til disse er det tatt hensyn til foran kommende sesong. NM-reglementet for bakkeløp er for eksempel nærmest totalt forandret etter innspill fra Team Super Nasjonal. Men vi vil nå ta initiativ til et bredere fora slik at vi kan få enda flere innspill i prosessen med å utvikle sporten. Men da må folk møte frem og komme med konstruktive innspill. Hva et fåtall, ofte anonyme, ytrer på et Internettforum er vanskelig å ta hensyn til, understreker NBFs generalsekretær Arild Antonsen.