Rallycrosseksjonen informerer

Seksjonen har avholdt arrangørkonferanse for NM og NC arrangører. Følgende arrangement får endringer i forhold til kunngjøringer:

NM Rallycross
Indre Østfold Motorsport arrangerer 1. NM runde over 1 dag, lørdag 19. mai
NMK Melhus arrangerer 2. NM runde over 1 dag, lørdag 2. juni
NMK Fluberg arrangerer 3. NM runde over 1 dag, lørdag 16. juni

NM Bakkeløp
NAF Motorsport Gjøvik blir ny arrangør av 2. NM runde Bakkeløp 28. juli. Erstatter løpet som NMK Støren var tildelt.

NC Rallycross Nasjonal
NMK Drammen arrangerer 2. NC runde over en dag, lørdag 26. mai

Det vises til arrangørenes tilleggsregler og hjemmesider for arrangementene.

Seksjonen har gjort øvrige vedtak:

1
EM support klasse ved Lånke 23.-24. juni og Høljes 2.-3. juli.
Seksjonen har pr. dato ikke mottatt noen invitasjoner til supportklasser ved disse arrangementene, men ved en eventuell invitasjon vil følgende kriterier blir lagt til grunn:
NM stillingen etter de 2 første løp i NM serien

2
Endring i teknisk reglement for Rallycross nasjonal § 310, pkt. 2.1:
Setningen «Felgens diameter kan endres med max 2″ i forhold til originaldimensjonene» erstattes av følgende:
«Felgens diameter er fri, men kan ikke overstige 17″» (endret pga trykkfeil)