RallyNM 2024 Terminliste

Følgende arrangører har søkt om og fått tildelt NM i rally for 2024 sesongen.

20. januar: NMK Modum og Sigdal – Sigdalsrally

3. februar: NMK Hadeland – Rally Hadeland

2. Mars NMK Nore og Uvdal – Numedalsrally

8. juni NMK Aurskog-Høland – Aurskog-Hølands Rally

31.augsut NMK Larvik – Rally Larvik

20-21. september: NMK Hamar – Rally Hedemarken

 

Rallyseksjonen ønsker også å takke alle som har sendt inn innspill til reglement for 2024 sesongen.

Vi går nå inn i en periode med arbeid rundt dette og alle som har sendt inn innspill vil få svar.