Rallyseksjonen informerer

Rallyseksjonen gjør oppmerksom på at det er gjort en presisering i poengstillingene for NM / NC i rally,  slik at det klarere fremkommer hvilke kartlesere som får medaljer og hvilken valør de får.