Referat etter Rallycross møte 18 Desember 2014

På møtet deltok over 30 stk som alle var sjåfører, noen få som ikke var sjåfører dukket også opp. Rallycross seksjonen var også representert ved Trond Bakkom og Kai Arne Ødegården.
Problemområdet er bakstilling og området mellom fjærtårnene. Det ble vist en Powerpoint (Rallycross 2015) som viste at reglementet også er utfordrende på dette området. Det jobbes i disse dager også mot FIA for å klargjøre dette ovenfor Touring car biler. Diskusjonen var veldig bra og det kom mange gode innspill som vi har tatt tak i.
Fakta er at de fleste biler er utenfor reglementet. Fakta er også at reglementet gir store utfordringer rundt muligheten for å bygge bakstilling med stiv aksel. (i praksis)

Det var enighet i møtet at 2015 blir en sesong der man må leve med denne utfordringen, Rallycross seksjonen kommer tilbake med en presisering rundt dette før sesongen begynner. Intensjonen blir at alle biler brukes som de er for 2015.

Teksten for 2016 er under utvikling men utkastet ser nå slik ut:

2.2 Fjæring

Fritt

Innfestningspunktenr er frie

Hjulaksler kan flyttes (fremover eller bakover) max 50 mm fra den homologerte plassering. Homologert akselavstand må beholdes. Fourlink kan festes max 200mm over gulvets laveste punkt. Det er stagboltens avstand til gulvet som måles. Innfestningspunktet til hjulopphenget skal ikke gå over bakrutens laveste punkt eller max 755 mm over gulvets laveste punkt. Det er tillatt og modifisere rammevanger og karroseri for å skape tilstrekkelig fjæringsvei ifra B-stolpe til bak bakaksel. Max høyde mellom fjærtårnene er 150mm over max fjæringsvei. Denne høyden kan holdes fra baksetet til bak bakaksel. Max fjæringsvei måles fra bakken og opp til bilens laveste punkt foran bakhjulets hjulhus. Alle endringer av karosseri/chassi skal gjøres med stålplater minimum samme tykkelse og kvalitet som bilens originale plate. Ingen endringer skal bidra til å svekke bilens styrke.

 

 

Tommy Kristiansen

NBF