Referat fra GT3-GT4 møtet

Referat fra møtet 24. februar 2015 kl. 18.00 hos Norges Bilsportforbund

GT3 og GT4

Invitert: Førere i GT3 og GT4. Ca. 25 personer møtte.

NBF presenterte referat fra møtet på Vålerbanen vedrørende reglement i 2014. Det som gikk igjen fra det møtet var at ”alle jukset”, og ytret ønske om at NBF skulle kjøpe rullende landevei for å kontrollere. Samtidig var førerne enige om at det har vært jevn racing med flere førere i ledelse.

Seksjonen og førerforeningen har lagd et nytt reglement med vekt/volum i stede for
vekt/effekt. Det ble diskutert mye rundt fordeler og ulemper ved begge disse måtene å deffinere og i denne diskusjonen lærte vi alle at begge metodene har sine fordeler og bakdeler. Sammen må vi velge hva vi bruker.

De framøtte var enige om at vekt/volum det var løsningen for å ha best kontroll, men at det er for liten tid til å praktisere dette i 2015. Samtidig må vi spisse skillelinjene bedre.

Konklusjon: I 2015 kjører vi etter 2014-reglementet med en sanksjon. Skulle det komme inn en protest vil juryen kunne pålegge restriktor som en kontrollfunksjon. Reglement for 2016 publiseres med blå tekst på det som vi ble enige om på møtet.

 

Vi gleder oss til sessongstart

 

Racingseksjonen