Regionalt funksjonærseminar i Nord

I samarbeid med NMK Hålogaland og NMK Midt-Troms arrangeres det regionalt funksjonærseminar i Evenskjær førstkommende lørdag.

Norsk bilsports lokale miljø i nord har tatt initiativ til et seminar i forkant av årets sesong, og NBF er på plass med leder av lovutvalget, Roar Forgaard. Det er løpsledere, jurymedlemmer, tekniske kontrollører og også aspiranter til slike posisjoner som er invitert til seminaret på Tjeldsundbrua Kro og Motell lørdag 13.mai klokken 11.00.

Primus motor, Svein Olufsen i NMK Hålogaland, kan fortelle at det er rundt 20 deltagere påmeldt til nå, men det er fortsatt mulig å melde seg på.

-Vi ønsker å ha en diskusjon rundt flere temaer, men holdninger blir en rød tråd. Vi ønsker en felles forståelse i vårt miljø om hvordan man skal forholde seg og opptre i sine roller, sier Olufsen.

Om du har lyst til å delta men fortsatt ikke er påmeldt er det bare å kontakte Svein Olufsen på tlf. 941 95 483 eller E-post: golufse@online.no

-Dette er et flott initiativ og helt i tråd med NBFs handlingsplan der vi ønsker å sette fokus på frivillige og funksjonærer. Alle er en tjent med at kompetansenivået hele tiden heves. Det er lokalt man best vet hva det er behov for å diskutere, så slike regionale initiativ ønsker vi svært velkommen, sier NBFs generalsekretær Hallgeir Raknerud.

NBF vil som nevnt være representert med leder av lovutvalget og domsutvalget, Roar Forgaard.

-Det er ikke tvil om at Roar har mye å tilføre gjennom sin erfaring og kompetanse både fra nasjonalt og internasjonalt arbeid, så vi ser frem til en dag med stort utbytte for bilsporten i nord, sier Raknerud videre.

Fra invitasjonen er følgende tema listet opp:

-Hva er/er det spesielt med Nord-Norge?

-Respekterer vi hverandre?

-Lager vi oss egne regler?

-Tør vi å dømme der det er grunn til det, eller er vi redd for kjeft og lar det være?

-Gir vi flagg under løpet, eller gis det i etter kant?

-Info fra løpsledelse/jury- bli flinkere til å henge opp info på tavla.

-Kommunikasjon- kan vi bli bedre?

-Man må stå for sine avgjørelser – samstemmig jury.

-Tør vi bruke bøteblokka, der det åpenbart er hjemmel for det?

-Teknisk regelverk, tolkes det rett? Følges det som står i boka likt?

-Når løpet er over er vi ferdig og ser fremover. Ikke tilbake, men for all del. Vi må ikke glemme å lære av våre feil vi eventuelt har gjort.

-Vi må stå sammen og lære av hverandre—rett og slett bygge hver andre opp.

-Fremsnakke hverandre og slutte å snakke nedlatende om andre lisensierte.

FAIR RACE

Om du har lyst til å delta men fortsatt ikke er påmeldt er det bare å kontakte Svein Olufsen på tlf. 941 95 483 eller E-post: golufse@online.no