Reglementsendringer 2017

Frist for å sende inn forslag til reglementsendringer for 2017 er satt til 23. september.