Reglementsendringer i Kartsportboken 2009, 28. mai 2009

Endringer
Teknisk reglement for  klassen Junior 60
 §733
1. Motor.
Clutchen skal til en hver tid ha et gripepunkt, som setter karten i bevegelse framover, på maksimalt 5500 omdr./min. med fører sittende i karten. (dette var nytt for 2009)
Clutchen skal under alle forhold være i fullt inngrep (100%) ved maks. 6500 omdr./min. (Tillegg fra 28.05.2009)

 Endringer
Teknisk reglemetn for klassen Formula Production
§ 742
1. Motor
Det er kun tillatt med original clutch som griper ved maks 5000 omdr./min. med fører sittende i karten. Clutchen skal under alle forhold være i fullt inngrep (100%) ved maks. 6500 omdr./min. (Tillegg fra 28.05.2009).