Reglementsendringer i Kartsportboken 2009

Reglement for Norgescup.
6. Organisering av konkurransen
6.1 Trening.Trening er obligatorisk. For å starte må hver fører ha gjennomført min. 5 treningsrunder under obligatorisk trening. Løpsleder kan dispensere fra denne bestemmelsen. Det skal arrangeres min. 1 time frivillig trening pr. klasse fredag før konkurransen.
Lørdag:           Trening 2 x 10 min. pr klasse.
Søndag:           Warm up 1 x 5 min. pr. klasse.
Det skal legges til rette for fri trening fredag og obligatorisk trening lørdag før konkurransen. Fri trening og obligatorisk trening skal til sammen utgjøre min. 1 times trening pr. klasse.

Teknisk reglement for klassen Formula Production
§742. Bremser
Ved bruk av frambrems, homologert av CIK, legges det til 5 kg på minimumsvekt.
Ved bruk av frambrems skal denne være homologert av CIK.