Ressurs-gruppe for å hjelpe klubber med utforming av baner

NBFs Bane- og sikkerhetsseksjon har oppnevnt en ressurs-gruppe som skal hjelpe klubber med utforming av nye baner, samt ved ombygging og forbedring av eksisterende baner.

Gruppens medlemmer har lang og god erfaring fra baner verden over og har kunnskap om hva som er spennende og utfordrende ved baner. De har videre god innsikt i sikkerhet på og rundt baner og hvilke fasiliteter som bør være til stede for å tiltrekke seg aktive og publikum til sin bane.

Gruppen består av:

Tommy Rustad – Alle typer baner.

Andreas Bakkerud – Rallycross

Dennis Olsen – Karting og racingbaner

Fredric Aasbø – Drifting

Disse vil kunne hjelpe ved utforming av bane med trase valg og ved å gjøre banen mest mulig interessant for førere og publikum.

Klubber som ønsker det kan sende inn skisser, tegninger og planer til tom.kaasa@bilsport som vil videresende dette til den eller de i ressursgruppa som har mest erfaring med denne type bane.

Det vil i etterkant komme en tilbakemelding fra de som har gått gjennom planene og det vil være mulighet til å diskutere løsningene med den eller de i ressursgruppen som har gjennomgått planene.