Retningslinjer for begrenset trening

NBF har utarbeidet retningslinjer for begrenset trening innenfor bilsport i forbindelse med restriksjonene som er gitt fra myndighetene for å unngå spredning av Korona.

 

-Vi ønsker alle at det skal være aktivitet, men det viktigste for Norsk Bilsport er å støtte opp om helsemyndighetenes arbeid for å hindre spredning av COVID-19-viruset. Det har vært kommunisert fra myndighetene at organisert idrett ikke skal forekomme. Samtidig har det nå blitt gitt retningslinjer for at man avholde trening med begrensninger, og vi har nå utarbeidet egne retningslinjer for bilsport, sier Generalsekretær Hallgeir Raknerud i NBF.

NBF har ikke satt dato for når man kan invitere til trening. Det vil være opp til den enkelte klubb/arrangør når man mener å være klar til å avvikle trening i henhold til retningslinjene. Retningslinjene gjelder inntil andre pålegg vil bli gitt fra nasjonale helsemyndigheter.

Intensjonen bak retningslinjene er å hindre smitte-spredning, og retningslinjene må anses å være minimumsbegrensninger.

-Når det gjelder den enkelte utøver som ønsker å delta i trening er det viktig å sette seg inn i retningslinjene. For utøvere under myndighetsalder er det viktig å merke seg at det er krav til at ledsager må være et hustandsmedlem. Man kan altså ikke være ledsager for barn med annet bosted enn seg selv i denne perioden. Så er det også viktig at man ikke inviterer med seg familie og venner til treningene. Desto mindre folkemengde, desto mindre fare for spredning av smitte, sier Raknerud videre.

 

Her finner du NBFs retningslinjer for begrenset trening