Ringeliste for Jury

Vi har fått flere tilbakemeldinger fra dere om at dere ønsker muligheter til å kontakt med andre funksjonærer som kan diskutere og ha muligheten til å lufte noen tanket både før, under og etter arrangement. 

Så er det tanken at her kan dere få luftet litt ut, positive og mindre positive opplevelser innenfor motorsport, som dere føler er viktig å få delt med noen. Vårt ønske er at våre jurymedlemmer skal ha et sted å ventilere opplevelser, og at dette kan gi oss alle en bedre mulighet til læring og positive arbeidsmåter.  

 

Ringe under løp     
Guttormsen  Steinar  93443688 
Hovatn  Bjørnar R  47933280 
Narmo  Trond  95049149 
Olufsen  Svein  94195483 
Tråstadkjølen  Anders  93092105 
Vormeland  Bernt Øystein  91601965 
Øyen  Frode  95282323 
     
Ringe etter løp     
Bårdevik  Øystein  93060028 
Ludviksen  Anne Kjersti  99582788 
Tyskeberget  Laila  90018626 
Vormeland  Bernt Øystein  91601965