Rolig landsmøte i NMK

Det var et landsmøte uten dramatikk da Kent-Alan Stenslette ble gjenvalgt som president i Norsk Motor Klubb (NMK) på fredag.

120 delegater deltok på landsmøtet som var en del av helgens samarbeid mellom NMK og NBF med både Bilsportkonferansen, NMKs Sportsmøte, kursaktivitet og NMKs premiegalla. Totalt var det i løpet av helgen nærmere 7050 bilsportvenner innom et eller flere arrangement på Clarion Hotel Oslo Airport denne helgen.
NMK avholder sine landsmøte annet hvert år. Det var dermed oppsummering av både 2021 og 2022 denne gangen. Årsmeldingene vitnet om stor aktivitet i de 88 lokale NMK-avdelingene, og det er en stabil medlemsmasse. Ved utgangen av 2022 var det 10 984 betalende NMK-medlemmer, en svak nedgang i forhold til 11 062 ved utgangen av 2021.

Økonomien er også bra. I 2021 hadde NMK et årsresultat på hele 1.283.210,- kroner, mens det var 183.197,- i 2022. Klubben nærmer seg 10 millioner i omsetning. Det var 8.97 millioner i 2022, mens budsjettet som ble vedtatt for 2024 beløper seg til 9.55 millioner. Klubben har også en positiv egenkapital på 2.43 millioner.

Den eneste saken som skapte noe debatt på landsmøtet var hvilken modell NMK bør velge for momskompensasjon. Denne ordningen skal fremme frivillig aktivitet gjennom å kompensere for kostnader som frivillige organisasjoner har hatt til merverdiavgift ved kjøp av varer og tjenester. Potten med midler man søker fra er bevilget gjennom statsbudsjettet.

Man kan søke etter såkalt forenklet modell som i korte trekk går ut på at foreningens samlede omsetning med noen unntak legges til grunn. Eller man kan velge dokumentert modell som er en noe mer omfattende prosess, men som nok kan gi de som har mye av sin omsetning fra moms-belagte kostnader. NMK Hamar hadde fremmet forslag om at NMK skal bytte fra forenklet modell til dokumentert modell. Dette viste seg nok å være en noe komplisert sak for mange. Det kreves en viss kompetanse for å kunne ta en slik avgjørelse. Et motforslag fremsatt av NMK Aurskog-Høland gikk ut på at det skulle nedsettes en arbeidsgruppe som skal utrede de to alternativene sett i forhold til NMKs virksomhet. Dette forslaget fikk flertall. Momskompensasjon kan du lese mer om her: Momskompensasjon på varer og tjenester – Lottstift

Alle medlemmene av NMKs hovedstyre ble gjenvalgt for to nye år. Lina Haga kom inn som varamedlem og erstatter Christian Berg.

NMKs hovedstyre ser dermed slik ut de neste to årene:

President
Kent-Alan Stenslette, NMK Midt-Troms
Visepresident
Kari Stuveseth, NMK Gardermoen
Styremedlemmer
Harald Bogstad, NMK Aurskog-Høland
Karina Nondslid, NMK Vikedal
Stein Svardal, NMK Konsmo
Varamedlemmer
Jorun Pedersen, NMK Hitra
Lina Haga, NMK Modum og Sigdal