Sammen blir vi bedre

Vi besøkte det svenske «kanselliet» eller forbundskontoret som vi ville kalt det i uken som gikk. Der hadde man samtaler med flere om forhold vi sammen kan skape synergier rundt. Det var  Teknisk sjef Tommy Kristiansen og Tekniker Rune Bekkevold som hadde avtale med Pär Karlsson og Fredrik Rosendal om å se på våre rutiner og muligheter for å lære av hverandre.

Pär Karlsson sier at det er veldig viktig at vi har en god dialog med våre nordiske venner der vi kan utveksle erfaringer, samspill og diskusjoner om bilsportens fremtid.

I Norden ser strukturen rundt grener og biler veldig like ut og det er positivt at både biler og deltagere enkelt kan kjøre på tvers av landene.

Et så positivt møte der vi både snakket om tekniske forhold men også interne rutiner samt at sportsgrener ble diskutert for videre samarbeid i tiden som kommer. Vi er særdeles fornøyde med disse 2 møtedagene, der vi virkelig håper at man har dannet en enda sterkere plattform for samarbeid og allierte i diskusjonene som kommer. Vi vet at fremtiden har mange utfordrende og raske endringer som vi må ta tak i, og da er det å kunne se flere lands perspektiver viktig.