Se preshowet til Esport-NM

I forrige uke var det klart for et preshow til Esport-NM i racing og rallycross.

Se hele preshowet her!