Sekretariat og innsjekk

SEKRETARIATET

 • Et rom nær eller i depoet med bord og stoler, der innsjekk og kontroll av lisenser, medlemskort og førerkort kan foretas.
 • Kopieringsmaskin for kopiering av startlister og resultatlister.
 • Rundetellere og tidtakere må plasseres så nær banen at de uten problemer kan se startnummer når de passerer målstreken i full hastighet.
 • Sørg for at det finnes en person som kan være budbringer mellom sekretariat og rundeteller/resultatservice dersom disse ikke sitter i direkte kontakt med sekretariat.

Sekretariatet skal ha direkte kommunikasjon med juryen og løpsleder.

INNSJEKK

Løpssekretær bør ikke selv være opptatt med innsjekk, men ha assistenter som kan utføre denne. Dette for å kunne løse andre oppgaver som dukker opp m.m.

Må sjekkes ved innsjekk i sekretariatet:

 • Førerlisens betalt inneværende år
 • Sjekk at fører har riktig lisens for den klassen han skal kjøre i.
 • Debutantkort for fører med debutantlisens (samles inn og overleveres juryen på første jurymøte).
 • Medlemskort betalt inneværende år i den klubben som er påført førerlisensen
 • Vognlisens betalt for inneværende år for den bilen som skal kjøres

I bilcross er det egen reklamelisens. I andre grener der dette er påkrevet er det påført vognlisensen.

Husk BC junior er fritatt for reklamelisens.

Kontroller også:

 • Er føreren oppført på startlisten / innsjekklisten?
 • Er påmeldingsskjemaet riktig utfylt? (underskrifter)
 • Husk at ledsager skal skrive under påmelding for juniorer.
 • Er påmeldingsavgiften betalt? Hvis ikke ta i mot betaling.

Påmeldingsskjemaet / Teknisk kontroll-skjema sendes med deltageren til teknisk kontroll. Kvitter for betalt påmeldingsavgift nederst på skjemaet slik at teknisk personell ser at de har sjekket inn.