Seksjonsendringer i NBF

Thore Wiggo Solberg er oppnevnt som ny leder i Bilcrosseksjonen.

Even Wiger er oppnevnt som ny leder i Miljøseksjonen.

Det er også oppnevnt en ny Drifting og Eventseksjon med Hilding Haustreis som leder.

Oversikt over NBFs seksjoner og utvalg.