EQ timing oppsett NM runde i rally

EQ-timing

"*" obligatorisk felt

Informasjon

Det er viktig å være tidlig ute i dialog med EQ timing. Alle detaljer bør avtales senest 1,5 mnd før løpets start. Da tilleggesregler vanligvis publisereres 1 mnd i forkant. Det er svært viktig å ha oversikt over kostnadene. Slik at man ikke får noen overraskelser. Hvis det skal sendes LIVE-TV fra noen av dine etapper så må dette avtales separat. Alle priser fra EQ er eks.mva
Rallyets navn
Klubbens navn
Navn:*
Klubbens kontaktperson:
Klubbens adresse:*
Det koster 5850kr pr etappe. Uavhenging av hvor mange ganger den kjøres.
Dekning/signalsjekk*
Signal check av alle etappene i forkant av løpet og før etappene har blitt endelig satt, slik at det finnes mulighet for å flytte litt på start og mål ved behov. Ønsker arrangør å gjøre dette selv?
Skal du ha LIVE Powerstage på tv? I så fall hvem etappe er dette? Ekstra kostnader til Live TV dekkes av produsent. Kostnader til evt split tid/tider dekkes av arrangør. Kostnad 1250,- pr split tid punkt.
Utplassering av TK-utstyr*
EQ kan sette ut utstyr på etappene. Ønsker dere å gjøre dette selv? Arrangør bør stille med 2 mann for denne jobben, og helst 2 biler. Hvis man ønsker å ta dette selv. Dette er den høyeste utgiftsposten for arrangør hvis EQ skal ta denne jobben. Utstyret bør settes ut når etappemannskapet er til stede. (ca 2 timer før start)

Faste kostnader

"transponderbrikker" koster 13 kr pr. stk. Disse må alle bilene ha (inkl K-bilene) + 10% ekstra for å kunne bytte evt skadet transponderbrikker.
Timing operatør*
EQ bør være på plass hos arrangør med en mann. Dette er en trygghet. En timing operatør fra EQ koster 6000kr. +( kjøring. 7.75 pr km) Inkludert frakt av utstyr. Arrangør besørger evt. overnatting for representant(er) fra EQ. Timing Operatør fra EQ kan være med fra hovedkontoret (ikke på plassen) om arrangør har fått god opplæring i bruk av systemet.
Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.
Last ned: