Slutt på budkøer

Etter utforming, testing, feiling, testing og testing er nå endelig et digitalt budsystem for bilcross klart til å ta i bruk for alle. Man kan nå slippe lange budkøer, manuell registrering og telling av bud og kullsvarte hender etter krølling av budlapper.

– Det har vært en interessant prosess vi har gjennomgått, og vi er veldig fornøyd med produktet vi kan levere, sier leder av Bilcrosseksjonen Therese Bruer Larsen. Vi håper alle ser verdien av hvor mye enklere det nå blir å utføre budrunden etter endt løp.

Etter å ha lagt inn bud vil de som legger inn bud få kvittering på dette ved SMS. Dette er bekreftelsen på at man er med i trekningen. Ingen lapper som blir borte eller feilsortert som gjør at en budrunde kan ta veldig lang tid.

Enn så lenge vil det fortsatt være mulig å legge inn budene i budluker for de som ikke har mulighet til å gjøre dette digitalt selv. Budene blir da lagt inn i det digitale systemet av arrangør.

NMK Elverum og NMK Gardermoen er de første som har brukt systemet på sine løp nå i mai og de er veldig fornøyd.

Du kan lese mer om Digitale bud på denne siden