Søknad om Cup og Mesterskap for 2020

Vi minner om at alle cuper og mesterskap som er planlagt for 2020 må søkes om/meldes inn til oss. Jfr. Generelle bestemmelser pkt. 2.3.

Søknad om cup_mesterskap