Søknad om NM-løp i rally for 2023

Utkast til terminliste for NM-løp i rally 2023 ble diskutert på arrangørkonferansen i oktober 2021. Dette utkastet var imidlertid ikke gjort på bakgrunn av søknader fra arrangørene.

For å kunne sette opp en terminliste for NM-løp i rally 2023, ønsker Rallyseksjonen at de klubbene som vil søke om å arrangere NM-løp i rally 2023 sender en skriftlig søknad.

Rallyseksjonen har som målsetting å kunne presentere en terminliste i løpet av juni 2022.

Vi ber om forståelse for at vi ønsker en rask tilbakemelding.

Søknadsskjema sendes inn snarest og senest 1. juni 2022.

Søknadsskjema finnes her: https://bilsport.no/wp-content/uploads/2017/04/arrangorsoknad-2.pdf

 

Svar sendes til: rally@bilsport.no