Søknad om NM / NC 2015 og forslag til regelendringer

Vi minner om søknadsfristen for NM og NC løp 2015 som er 1. september.

Reglementsforslag sendes de respektive seksjoner senest 15. september.