Sommerhilsen fra Kartingseksjonen

Nå nærmer det seg sommerferie for alle og normalt ville vi ha sagt at vi var halvkjørt, men det har vært en noe amputert vårsesong – allikevel en god vårsesong.

Mange klubber har stått på og gjort det mulig å gjennomføre løp på denne tiden, og det neste store på kalenderen for mange ville nå ha vært den årlige sommercupen i gokart.

Dessverre i år som i fjor måtte denne avgjørelsen om avlysning tas tidlig av NMK sammen med samarbeidsarrangørene da dette krever tidlig planlegging.

Etter ferien venter flere spennende løp som vi håper lar seg gjennomføre, og forhåpentligvis får vi en mer normal høstsesong med flere gode løp.

NBF Kartingseksjonen legger nå i disse dager de siste planene sammen med NMK Bergen for å kunne åpne opp påmeldingen til årets NM og NC i gokart. Det har vært mange spørsmål og tålmodige timer, men nå er vi virkelig optimistiske på at årets NM/NC skal kunne la seg gjennomføre på en verdig måte.

Det har vært mye treningsaktivitet i år, og dette ser vi på antall løste lisenser og via sosiale medier, men vi ønsker å påpeke viktigheten hos ALLE klubber og aktive at ett hvert reglement skal følges også på treninger. Det være seg sikkerhetsutstyr, lisenskontroller og datalogging osv. Det skaper dessverre en del hodebry for flere klubber at noen gjentatte ganger velger å ignorere dette.

Vi håper at vi ser en endringskultur rundt dette og at vi ikke må bruke tid på gripe inn der dette er ett problem.

Videre ble det i april sendt ut ett høringsforslag til klubbene som går på fremtidig klassestruktur og flere nytenkninger, og som vi ønsker når ut til flest mulig medlemmer på en strukturert og ryddig måte. Derfor ønsker vi at klubbene må ta tak i dette nå og fristen er fremdeles satt til 1.august dersom din klubb ønsker og komme med innspill tilbake til oss.

Med dette så ønsker vi alle en riktig god sommer og en fortsatt god sesong.

/NBF Kartingseksjonen.