Sommerinformasjon 2020 fra Kartingseksjonen

Da var årets første løp unnagjort på Varna. Mye nøye og god planlegging gjorde dette til ett meget godt arrangement.

En stor takk til KNA Varna som hadde lagt til rette for at alle som var til stede under helgen kunne føle seg trygge.
NBF Kartingseksjonen var representert på begge løpsdagene for både å se og høre hvordan situasjonen i Norsk karting var om dagen, samt testing av teknisk utstyr.

Det ble to spennende løpsdager med forskjellig føreforhold.
Lørdagen ble en varm og intens dag med mye god racing i de minste klassene. Gledelig var det også å se ett fint felt med KZ2 karter.
Søndagen ble en våt dag, og her ble det mange faktorer som spilte inn for løpets resultat.

Vi ønsker nå Vamoen lykke til med løp nr. 2 i år før sommerferien.

NBF Kartingseksjonen gikk tidligere i år ut med informasjon om hvordan løp skal avvikles nå fremover.
Vi ønsker å tydeliggjøre at løp fremover skal planlegges og gjennomføres etter regionsløpsformatet.
Regionsløp setter ingen begrensinger for antall deltakere, (max 20 pr heat) eller hvor man kommer fra, men inneholder en forenklet løpsform.
Vi ønsker at man leser seg opp på Regionsløp.

Sesongen 2020 blir en annerledes sesong,  og derfor gikk også Kartingseksjonen ut med informasjon om at det ikke blir noen form for mesterskap i sesongen 2020. Dette gjelder Iame series, Rok Cup, Rotax Max Challenge, Norgesmesterskap og andre mesterskap/ cuper.

Vi har nå etter løpet på Varna fått snakket med flere personer gjennom helgen og loddet stemningen, samt notert ned oss ulike ting vi ønsker og se nærmere på.
Vi vil løpende fremover vurdere situasjonen i forhold til løpsavikling.
Videre er det viktig å informere om at ALLE aktive gokart klubber har fått tilsendt ett skriv fra oss som vi ønsker en tilbakemelding på innen juli.

Med dette så ønsker vi alle involverte i Norsk Karting en riktig god sommer.

Sommerhilsen
NBF Kartingseksjonen