Sportslig suksess men sviktende billettsalg

henning_s_rn_lillehammer.jpgSportslig sett ble det en knallsuksess, men de første opptellinger og rapporter gjør at man allerede nå kan slå fast at publikum sviktet Rally Norway.

De over 4.000 frivillige la ned en enorm innsats i ned mot 20 minusgrader og lavere, og sikret at årets VM-rally ble en knallsuksess sportslig sett. Men selv om det er for tidlig å trekke noen endelig konklusjon, er det klart at billettsalget har sviktet.

Det ble solgt i underkant av 30.000 billetter, noe som var 11.000 færre enn arrangøren hadde budsjettert med.

– Vi har arbeidet med å rette opp feil fra 2007, og vi har hatt en mer omfattende billettdistribusjon denne gangen. Vi iverksatte omfattende tiltak for å sikre salg i løypa, og reduserte forventet nivå på totalt salg med 20 % i forhold til 2007 for å være på den sikre siden. Da er det skuffende at det ikke selges mer, sier daglig leder Even Wiger i Rally Norway.

– Kombinasjonen av 20 minusgrader, finanskrise og en helg med mye god sport på TV gjorde ikke oppgaven enklere, sier Wiger videre.
– Det er for tidlig å si noe om det økonomiske resultatet. Det må vi komme tilbake til når vi får en bedre oversikt over alle inntekter og utgifter, sier styreleder Erik Veiby som berømmer mannskapene for en fantastisk innsats under løpshelgen.

Rally Norway AS, som er ansvarlig for gjennomføringen av den norske VM-runden, eies av Rally VM Invest AS (RVI), Norges Automobil-Forbund (NAF), Kongelig Norsk Automobilklub (KNA), og Norges Bilsportforbund (NBF).