Startnummer for GT klasser 2022

Norsk racing har hatt en positiv deltakelse de siste årene, og i den forbindelse må vi få en god oversikt over startnummer for 2022.

Reglementet sier at:

GT+ skal ha startnr som slutter på 0 (10,20,100,110 etc)
GT1 skal ha startnr som slutter på 1 (1,11,21,101,111 etc)
GT3 skal ha startnr som slutter på 3 (3,13,23,103,113 etc)
GT4 skal ha startnr som slutter på 4 (4,14,24,104,114 etc)
GT5 skal ha startnr som slutter på 5 (5,15,25,105,115 etc)

Startnummeret er personlig og følger fører, ikke bil.

Har du kjørt i 2021 (eller beholdt et nummer fra før) og skal kjøre i 2022, så send mail til racing@bilsport.no

Mailen må inneholde:
Startnummer:
Klasse:
Bil:
Fører:

Fristen for innsendelse er 15. januar 2022.

Etter fristen frigjør vi alle startnummer som ikke har meldt inn at de skal kjøre i 2022, og tildeler etter forespørsel.

Hele 141 førere har kjørt i GT i 2021, vi gleder oss til 2022.

God førjulstid!