Startnummer Rallycross 2010

Tildeling av startnummer til førere som har tatt NM/NC poeng i 2009 er bergenet på følgende måte:
RC-supernasjonal: Av 5 RC løp og 4 Bakkeløp er de 4 beste poengene lagt som grunnlag.
RCN: Av 7 RCN løp og 4 Bakkeløp er de 6 beste poengene lagt som grunnlag. 
Tildeling av startnummer for 2010 utover disse, skjer ved at arrangør tildeler første ledige nummer i det skjema som foreligger på løpsdagen. (Beskrivelse om dette i arrangøravtalen)
Førere som ønsker å få tildelt startnummer før påmelding til løp kan ta kontakt på rallycross@bilsport.no
Tildeling av startnummer til RC Junior skjer på samme måten. Disse kan benytte samme startnummer som i fjor. Startnummer serien for RC Junior starter på 1. 

Startnummer for RC supernasjonal kl 1
Startnummer for RC supernasjonal kl 2 
Startnummer for RC supernasjonal kl 3 
Startnummer for RCN kl 1 (oppdatert 27.05.2010)
Startnummer for RCN kl 2 (oppdatert 27.05.2010)
Startnummer for RC-Junior