Stein Svardal ny i NBF-styret

Stein Svardal fra NMK Konsmo ble valgt til nytt styremedlem på NBFs årsmøte som ble avholdt på onsdag. Finn Eirik Eilertsen, KNA Indre Ytre Østfold, ble gjenvalgt som president.

Stein Svardal har i mange år vært en sentral skikkelse i Norsk Bilsport og da spesielt på Sørlandet. Han er aktiv i den driftige klubben NMK Konsmo, og han har også vært aktiv bilsportsutøver i en årrekke. Stein Svardal er også medlem av NMKs hovedstyre.
Svardal erstatter Arild Solberg fra NMK Støren som ikke ønsket gjenvalg.

Ellers ble Finn Eirik Eilertsen fra KNA gjenvalgt som president i årsmøtet. Han går dermed inn i sitt andre år i denne rollen. Også forbundets øvrige styremedlemmer ble gjenvalgt.

Korona-pandemien satt naturlig nok sitt preg også på bilsporten i 2020, og både årsmelding og regnskap som ble behandlet på årsmøtet var tydelig preget av dette. Det var i 2020 rundt 170 arrangement i regi av klubber i NBF, og dette er mer enn en halvering i forhold til normale år.
Forbundets regnskap for 2020 bærer også preg av dette. Regnskapet viser både inntekter og utgifter på 19.7 millioner kroner og dette er om lag 25% under 2019.

Valgene som ble gjort på årsmøtet:

NBFs styre:
Finn Eirik Eilertsen,   KNA, President
Rune Danneborg,       KNA
Bernt Øystein Vormeland, NMK
Stein Svardal,             NMK (NY)
Ulf Johannessen,         LMK
Lars Faale,      FMK

 

NBFs Appelldomstol
Ronny H. Hansen           Leder
Svein M Øksnevad           Nestleder
Ole Andresen
Anders Tråstadkjølen
Anne-Kjersti Ludviksen


NBFs Domsutvalg
Roar Forgaard    Leder
Harald Lauritzen  Nestleder
Freddy Høgås
Arild Christiansen
Stig Rune Kjernsli

NBFs valgkomite
Leif Kr. Broen            (KNA)
Arild Antonsen           (KNA)
Glenn Mellegaard       (NMK)
Malin Svendby           (NMK)

Karen Jenssen (FMK)

NBFs Årsmelding for 2020 kan leses her.