– Støy er et felles ansvar

Vålerbanen investerer i en ny tunnel før sesongstarten i racing, men administrerende direktør Geir Atle Stormbringer understreker samtidig at hele motorsportmiljøet må ta et felles ansvar for å overholde støykravene, om man skal kunne fortsette med bilsport på Vålerbanen og en rekke andre anlegg rundt omkring i Norge.

Vålerbanen på NAF Trafikksenter i Braskereidfoss har vært et av de viktigste motorsportanleggene i Norge siden åpningen i 1993. Asfaltbanen har blitt utvidet i flere omganger, og det har blitt bygget blant annet gokartbane, terrengbane, pitlane, tribune, hotell, restaurant, møterom, messehall og siste tilskudd er en tunnel under banen.

Anlegget ble også oppgradert med FIA-gjerder da STCC besøkte banen ved flere anledninger for noen år siden, og i tillegg til NM-runder i racing arrangeres det blant annet drifting og roadracing på anlegget.

-På de største arrangementene våre er kapasiteten i depotet sprengt, og vi har da sett på mulighetene for å tilgjengeliggjøre indrebane. Alternativene var bru eller tunnel, og vi valgte tunnel for da ble det enklere å frakte biler inn og ut fra indrebane samtidig som det foregår aktivitet på hovedbanen, forteller administrerende direktør Geir Atle Stormbringer.

På indrebane er det en kjøregård, som til daglig brukes til trafikkopplæring, men som nå kan brukes som parc fermé, depot eller publikumsområder mens det foregår aktivitet ute på hovedbanen.

Støy er et felles ansvar
Vålerbanen gjør altså ytterliggere investeringer for å legge forholdene enda bedre til rette for motorsporten, men kommer samtidig med en oppfordring til alle utøvere når det kommer til støy.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

-Vi har en konsesjon fra Statsforvalteren i Innlandet med tanke på støy og begrensninger, og det er viktig at alle er sitt ansvar bevisst rundt denne støyproblematikken. Vi skal fornye vår konsesjon for ti nye år nå i høst, og når det er klart for høringsrunder er det viktig at motorsportsmiljøet er på banen, sier Stormbringer.

Strenge støykrav er en utfordring for flere norske motorsportanlegg, og derfor har Norges Bilsportforbund i samarbeid med NAF Trafikksenter og Rudskogen Motorsenter nå satt ned en arbeidsgruppe for bærekraftig motorsport. Denne består av Geir Atle Stormbringer, Egil Vestby og Kjetil Moen fra Vålerbanen, Harald Huysman og Per Sunde fra Rudskogen, samt Frode Alhaug, Tommy Kristiansen og Helen K. Thorgersen fra Norges Bilsportforbund.

-Motorsportmiljøet og baneeiere må jobbe sammen for å finne gode løsninger for hvordan vi skal forvalte oppgaven vår. Vi har allerede diskutert en rekke administrative og fysiske tiltak for hvordan vi kan få ned støy på våre arrangement. Samtidig er det viktig å få frem de positive ringvirkningene av motorsportaktiviteten. Ikke bare fordi den utgjør er en vesentlig del av Vålerbanens virksomhet, men den favner så mange positive samfunnsdimensjoner, sier Stormbringer.

Informasjon på tvers av utøvere, forbund og baneeiere er viktig, mener Stormbringer. Nettopp for å sikre like forutsetninger og forutsigbarhet for baneeiere, utøvere, bransje og miljø.

-Vi må også jobbe politisk for å sørge for at det samme regelverket gjelder for alle baner. Vi er kjent med at Rudskogen også har jobbet mye med støyproblematikk, og det er naturlig at vi snakker med både dem og andre baneeiere, på tvers av fylkesgrenser og regioner.

Til syvende og sist er det utøverne selv som sitter på mye av nøkkelen her.

-Det er viktig å understreke at vi har veldig gode erfaringer med å jobbe med motorsportmiljøet. Vi oppfatter utøvere og miljø som meget oppegående og seriøse, på lik linje med annen toppidrett i Norge, men samtidig er det også slik at vi alle har et ansvar. Vålerbanens utslippstillatelse er i realiteten så sterkt regulert at selv isolerte overtredelser av støygrensene, kan få negative konsekvenser for alle. Så det er viktig at alle tar dette på alvor, og at miljøene også er på ballen når nye konsesjoner skal gis, avslutter Stormbringer.