Sverre M. Bryde er gått bort

Norges Bilsportforbunds tidligere president, Sverre Magnus Bryde, gikk bort i går, 29. mars.

Sverre M. Bryde var født 24. april 1939. Han var NBFs president fra 1980 til 1987. Han var dermed president i en periode der både Nevnden for Automobilsport i Norge skiftet navn til Norges Bilsportforbund, og der rallystoppen ble opphevet i Norge.

Hele hans liv var preget av bilsport og KNA. Han ble medlem av KNA allerede i 1954, og hadde en rekke verv i klubben opp gjennom årene.
Også i NBF, eller Nevnden for Automobilsport i Norge, hadde Sverre en rekke verv. Han var KNAs varamedlem til årsmøtet første gang i 1971. I 1973 ble han viseformann som det den gang het. Da var hans far, Konrad Bryde, president. Sverre hadde sin posisjon som viseformann helt til han tok over presidentvervet etter sin far i 1980.
I tillegg var han medlem av flere komiteer og utvalg, blant annet Appelldomstolen.

Etter han gikk av som president i NBF, ble han president i KNA fra 1987 til 1990.

Sverre M. Bryde fikk NBFs fortjenstmedalje i gull i 1988, og han fikk KNA fortjenstmedalje i gull i 1991.

Sverre Bryde bisettes fra Ullern kirke, tirsdag 11. april kl. 12.00

Vi lyser fred over Sverre M. Brydes minne.