Tagging av SFI utstyr for Dragrace 2022

Det har i disse dager kommet ut informasjon fra SFI der de beklager at de ikke klarer å foreta en SFI tour som tidligere år.
Etter nøye vurdering har seksjonen valgt å gi fritak for resertifisering på SFI utstyr for bilen også i 2022. Dette betyr at SFI tagger som var godkjent i 2020 vil kunne benyttes i 2022. Dette gjelder som tidligere ikke for personlig sikkerhetsutstyr.

I Sverige vil de håndheve SFI datoene i 2022, så dersom du har tenkt å kjøre i vårt naboland i 2022 må du ha SFI tagger med gyldig dato iht regelverket. Det samme vil også gjelde biler som følger FIA regelverk.

Skal du kjøre i andre land enn Norge bør du vurdere om du må resertifisere ditt utstyr. NBF kan ikke garantere at du får kjøre i utlandet med utgått SFI utstyr.

Vi håper at Covid 19 ikke vil påvirke våre arrangement i 2022 og at vi i større grad kommer tilbake til en normalsesong.