Talentutvikling også på klubbnivå

treningssamling_430.jpgNBFs talentutviklingsprogram inkluderer nå også tre av våre mest aktive klubber. KNA Varna, NMK Gardermoen og KNA Nordvest er alle plukket ut i et pilotprosjekt.

-I et forsøk på å motivere klubbene til å skape aktiviteter lokalt for bilsportjuniorer, har vi foreløpig tatt ut tre pilotklubber som vi ønsker å jobbe med fremover. NBF Talentutvikling er på tilbudsiden overfor disse klubbene. Vi ønsker i første omgang å bidra til at man kommer i gang med blant annet treningskvelder med fokus på fysisk trening i tillegg til organisert kjøretrening. Det er viktig å understreke at disse aktivitetene er gratis og åpne for førere fra naboliggende klubber, sier NBFs sportssjef Holm Jacob Matheson.

-I startfasen vil vår trener Fredrik Brenna Lund stå for treningene, men klubbene har påtatt seg ansvar for å finne en person i egne rekker som etter hvert kan ta over. Men vi vil dukke opp med mellomrom for å holde trykket oppe, nettopp dette er Fredrik Brenna Lunds spesialitet, sier Matheson videre.

Pilotklubbene er KNA Varna, NMK Gardermoen og KNA Nordvest i Ålesund. Det er etablert kontakt med disse klubbene og de første samlingene er allerede avholdt. Programmet videre blir som følger:

KNA Varna: Treningskveld tirsdag 26. mai i forbindelse med kjøretrening på gokartbanen  www.varna.no

NMK Gardermoen: Treningskveld på Gardermoen tirsdag 2. juni i forbindelse med kjøretrening for juniorer på rallycrossbanen  www.nmk.no/gardermoen
KNA Nordvest: Treningskveld onsdag 17. juni i forbindelse med kjøretrening på gokartbanen  www.knanordvest.no
Benytt anledning til en treningskveld med Fredrik Brenna Lund, du vil ikke angre!

Har du spørsmål kontakter du

Stine Majorsæter – stine.majorsater@bilsport.no, tlf.  23054500
Holm Jacob Matheson – holm.matheson@bilsport.no, tlf. 906 15000