Teknisk informasjon fra Kartingseksjonen

Kartingseksjonen ønsker å presisere følgende teknisk informasjon:

Vortex GP jr.

Varmebehandling av fjærer i eksosventil med hensikt i å endre lengden på disse er å betrakte som bearbeiding, og dermed ikke tillatt.

Sylinderfotpakning er tillatt i tykkelsene 0,1-0,2-0,3-0,4-0,5

Cadetti.

Det er bred enighet om at vi i denne klassen kommer opp i for høye hastigheter. Kartingseksjonen vil så fort som mulig komme med hastighetreduserende tiltak.

Coiler i klassene Mini og Cadetti.

Etter samtaler med produsentene av disse, vil det være en toleranse på +/- 100 omdreininger i forhold til det som tidligere er beskrevet.

 

NBF Kartingseksjonen