Teknisk reglement Rallycross 2016

NM Konsmo 3
Vi nærmer oss Bilsportkonferansen med stormskritt og det jobbes i alle leire for å få nyheter og saker på plass. I rallycross har vi i hele år jobbet med nytt teknisk reglement for 2016. Forslag til dette reglementet skal presenteres på Bilsportkonferansen søndag den 19.oktober fra kl 10:00. Dette er noe du ikke bør gå glipp av. Vi håper at flest mulig kommer slik at vi kan få noen konstruktive og fruktbare innspill. Når forslaget er presentert vil det bli lagt ut til høring med frist 23 november 2014. Innspill fra klubber, organisasjoner og team kan sendes skriftlig. Høringsinnspill sendes på mailadresse rallycross@bilsport.no og merkes med Rallycross2016 . Innspill etter fristen vil ikke bli tatt med i det videre arbeidet.

Etter høringsfristens utløp vil den samme gruppen som har jobbet med forslaget sluttføre jobben med reglementet. Målet er å kunne legge ut reglementet for 2016 rundt Julekvelden slik at denne kan leses sammen med Julepakkene.